Να στείλετε μήνυμα
Chengdu Henbin Refrigeration Co.,Ltd
Προϊόντα
Ψυκτικό υλικό HFC
Χημικά υλικά ψύξης
Ψυκτικό HFO
Ψυκτικό υλικό HC
Ψυκτικό Cyclopentane
Αέριο MAPP
κενή αντλία ψύξης
Διάμετρος πολλαπλότητας ψύξης
μηχανή αποκατάστασης ψυκτικών ουσιών